Reguleringsplanforslag WMS

Status: Retired
Updated: 18.06.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 18.06.2021 00:00

Effective date: 18.06.2021 00:00

The alert message:

Ny tjeneste for reguleringsplanforslag. Erstatter tidligere test-tjeneste for reguleringsplaner på høring. Test-tjenesten vil bli tatt ned.