Zoning plans

Status: Retired
Updated: 09.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Errors in data

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 09.03.2022 11:28

Effective date: 06.03.2022 11:28

The alert message:

Datasettet Reguleringsplaner (alle vertikalnivå), kommunevise filer feilet i siste distribusjon. Flere kommuner er mangelfulle. Komplett eksport av kommunevise filer kjøres i rekkefølge SOSI, GML, FGDB og PostGIS. Prosessen tar om lag 4 døgn. Endringsbasert eksport startes igjen når komplett eksport er ferdig.