Zoning plans

Status: Retired
Updated: 31.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Errors in data

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 31.05.2021 00:00

Effective date: 31.05.2021 00:00

The alert message:

Produksjonsetting av ny filbasert distribusjonsløype for reguleringsplaner medførte en feil. Datasettene på SOSI-, GML og FGDB-format vil ikke være oppdatert før onsdag 2. juni.