Zoning plans

Status: Retired
Updated: 28.05.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Format changes

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 28.05.2021 00:00

Effective date: 31.05.2021 00:00

The alert message:

Datasettet leveres nĂ¥ i flere formater (SOSI, GML og FGDB). Navning av SOSI-fil er endret i pakket leveranse.