NorKyst-800 Average sea salinity

Status: Valid
Updated: 30.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Alert date: 30.04.2024 14:51

Effective date: 30.07.2024 14:51

The alert message:

Nytt datasett fra Havforskningen: 10 års midlet modellert salthooldighet for havbunn, overflaten og i vannmassene for kysten og kystnære norske havområder, med 800x800 meters oppløsning.