Norway, Illustration map

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/21/2020 11:22:07 AM

Details dataset alert

Alert type: New administrative divisions

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 21/01/2020

Effective date: 21/01/2020

The alert message: Datasettet er tilgjengelig i henhold til ny administrativ inndeling gjeldene fra 1.1.2020 som følge av kommune- og regionsreformen. Dette gjelder både innhold i datasettet og inndeling ved distribusjon. Datasettet Norge 2020, Illustrasjonskart er avviklet.