Norway, Illustration map

Status: Retired
Updated: 21.01.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New administrative divisions

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 21.01.2020 00:00

Effective date: 21.01.2020 00:00

The alert message:

Datasettet er tilgjengelig i henhold til ny administrativ inndeling gjeldene fra 1.1.2020 som følge av kommune- og regionsreformen. Dette gjelder både innhold i datasettet og inndeling ved distribusjon. Datasettet Norge 2020, Illustrasjonskart er avviklet.