Norge i bilder WMTS (Mercator) (Ny)

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/4/2016 6:42:34 PM

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMTS

Alert date: 04/10/2016

Effective date: 04/10/2016

The alert message: Cache WMTS har en liten feil, og erstattes med ny cache. Utgående cache oppdateres ikke etter 1.10.2016. Ny adresse: http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_web_mercator_wmts_v2?. Adresse til gammel og ny cache vil gjelde parallelt fram til og med 31.12.