Norge i bilder WMTS (Euref89 UTM35) (Ny)

Status: Retired
Updated: 04.10.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMTS

Alert date: 04.10.2016 00:00

Effective date: 04.10.2016 00:00

The alert message:

Cache WMTS har en liten feil, og erstattes med ny cache. UtgƄende cache oppdateres ikke etter 1.10.2016. Ny adresse: http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm35_wmts_v2? Adresse til gammel og ny cache vil gjelde parallelt fram til og med 31.12.