Norge i bilder WMTS (Euref89 UTM32) (Ny)

Status: Retired
Updated: 03.10.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMTS

Alert date: 03.10.2016 00:00

Effective date: 03.10.2016 00:00

The alert message:

Cache WMTS har en liten feil, og erstattes med ny cache. Utgående cache oppdateres ikke etter 1.10.2016.  
Ny adresser:
http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm32_wmts_v2? 
http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm33_wmts_v2? 
http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm35_wmts_v2? 
http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_web_mercator_wmts_v2?

Adresser til gammel og ny cache vil gjelde parallelt fram til og med 31.12.