Norge i bilder WMTS (Euref89 UTM32) (Ny)

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/3/2016 4:56:44 PM

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMTS

Alert date: 03/10/2016

Effective date: 03/10/2016

The alert message: Cache WMTS har en liten feil, og erstattes med ny cache. Utgående cache oppdateres ikke etter 1.10.2016.   Ny adresser: http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm32_wmts_v2?  http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm33_wmts_v2?  http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_utm35_wmts_v2?  http://gatekeeper1.geonorge.no/BaatGatekeeper/gk/gk.nib_web_mercator_wmts_v2? Adresser til gammel og ny cache vil gjelde parallelt fram til og med 31.12.