Norge i bilder WMS-Prosjekt

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 6/19/2020 12:57:18 PM

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 19/06/2020

Effective date: 21/09/2020

The alert message: Varslet gjelder endring i lagstruktur. Gruppelagene "Ortofoto 10", "Ortofoto 20", "Ortofoto 50", "Ortofoto N50", "Ortofoto skog" slås sammen til "Ortofoto". Laget "Rektifiserte flybilder" erstattes med "Midlertidig ortofoto". Laget "Ortofoto infrarød" endres til "Infrarødt". "Sant ortofoto" blir lagt til.