Norge i bilder WMS-Ortofoto

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 3/16/2020 3:44:47 PM

Details service alert

Alert type: Endret tilgangsnivå

Type: OGC:WMS

Alert date: 16/03/2020

Effective date: 16/03/2020

The alert message: WMS-tjenestene til Norge i bilder er tilgjengelig uten begrensninger på grunn av Coronakrisen. Dette betyr at man får tilgang til tjenestene uten spesielle rettigheter.