Norge i bilder WMS-Mosaikk

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Updated: 9/1/2021 10:51:36 AM

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 01.09.2021 00:00

Effective date: 01.12.2021 00:00

The alert message: Følgende gruppelag blir fjernet fra tjenesten: Midlertidig ortofoto omriss, Infrarødt omriss, Ortofoto omriss, Satellittbilde omriss. Omriss til prosjektene finnes på andre gruppelag.