Hydroelectric power system - facilities and network WMS

Status: Retired
Updated: 03.09.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 03.09.2019 00:00

Effective date: 03.12.2019 00:00

The alert message:

Ny karttjeneste Nettanlegg2 med adresse: "https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg2/MapServer/WmsServer?"
(REST https://gis3.nve.no/map/rest/services/Nettanlegg2/MapServer) erstatter "Nettanlegg1", som legges ned 2019.12.01.
Den nye karttjenesten inneholder oppdaterte data og attributter, men har samme inndeling av kartlag som før.
innsynsløsning og metadata finnes på https://kartkatalog.nve.no.