Hydroelectric power system - facilities and network WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 9/3/2019 12:28:06 PM

Details service alert

Alert type: Changed URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 03/09/2019

Effective date: 03/12/2019

The alert message: Ny karttjeneste Nettanlegg2 med adresse: "https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg2/MapServer/WmsServer?" (REST https://gis3.nve.no/map/rest/services/Nettanlegg2/MapServer) erstatter "Nettanlegg1", som legges ned 2019.12.01. Den nye karttjenesten inneholder oppdaterte data og attributter, men har samme inndeling av kartlag som før. innsynsløsning og metadata finnes på https://kartkatalog.nve.no.