Nettanlegg WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Updated: 9/27/2021 7:53:00 AM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 27.09.2021 07:52

Effective date: 27.09.2021 07:52

The alert message: WFS-tjeneste som leverer datasettet "Nettanlegg" er nå tilgjengelig.