Norwegian Mapping Authority

Status: Retired
Updated: 15.02.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 08.02.2022 14:48

Effective date: 08.02.2022 14:48

The alert message:

På grunn av oppgraderinger av produksjonsmiljøet rapporteres det om noe ustabilitet ved nedlasting av FKB-data. Det er også noen problemer med å bestille pakke med datasett (bundle). Du bør derfor være forsiktig med å bestille pakke med datasett og heller laste ned en og en fil. Hvis du skal laste ned FKB-data så bør du unngå å ta med N5 høydekurver, høydekurver og vann i bestillingen. Disse tre datasettene må i så tilfelle bestilles i egen bundle.

DateResolved: 10.02.2022 13:00

Summary:

Ustabiliteten skal være rettet opp. Dette var noe som oppstod i forbindelse med overgang til nye servere. Det er fremdeles noen utfordringer vedrørende bestilling av pakke med filer for åpne data som ikke følger administrative inndelinger (Altså hvor brukeren velger eget klippeområde i kartet)