NGU - NEDETID LØRDAG 31.08

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/27/2019 12:42:34 PM

Details operations alert

Alert type: Scheduled downtime

Type: Ikke satt

Alert date: 27/08/2019

Effective date: 31/08/2019

The alert message: NGU oppgraderer lagringsystemer fra kl 8 til ca 17 førstkommende lørdag 31.08. Berørte systemer er eksempelvis nedlastingsløsning og noen karttjenester samt innsyn i fagdatabaser. Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no.no