Kulturminner - Kulturminner WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/11/2019 1:17:55 PM

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Type: Ikke satt

Alert date: 11/10/2019

Effective date: 11/01/2020

The alert message: Tjenesten er nede på grunn av problemer med server. Det jobbes med å løse problemet.