Cache-tjenester

Status: Retired
Updated: 18.08.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 12.08.2021 00:00

Effective date: 12.08.2021 00:00

The alert message:

Vi opplever for tiden noe varierende respons på våre cachetjenester. Vi jobber med feilsøking nå.

Stasjon: Andenes (Vannstandsmåler)

DateResolved: 12.08.2021 00:00

Summary:

Systemet er operativt igjen.