Geonorge - Kartkatalog

Status: Retired
Updated: 16.09.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 16.09.2021 09:47

Effective date: 16.09.2021 07:30

The alert message:

Ikke mulig å vise metadata

DateResolved: 16.09.2021 09:55

Summary:

Restart av Kartkatalog backend løste saken. Sjekker logger for å finne ut hva som kan ha gått galt