Riksantikvarens Kulturminner WMS- og REST-tjeneste

Status: Retired
Updated: 16.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: The system is temporarily out of service

Alert date: 13.12.2021 09:14

Effective date: 13.12.2021 09:14

The alert message:

https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner20180301 og øvrige karttjenester fra Riksantikvaren er tatt ned pga. sikkerhetshensyn (Log4j-sårbarheten). Det er foreløpig usikkert når tjenesten vil være tilbake.

DateResolved: 15.12.2021 00:00