Norwegian Mapping Authority

Status: Retired
Updated: 24.05.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 23.05.2022 15:38

Effective date: 23.05.2022 15:38

The alert message:

Det kan forekomme problemer ved nedlasting av enkelte datasett.

DateResolved: 24.05.2022 10:35

Summary:

Driftsproblemene er løst og nedlasting i Geonorge fungerer igjen som normalt