Gårdskart

Status: Retired
Updated: 08.01.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Scheduled downtime

Alert date: 14.02.2021 00:00

Effective date: 14.05.2021 00:00

The alert message:

En ny versjon av Gårdskart blir lagt ut mandag 15.02 kl. 08.00. Noe nedetid må påregnes.

DateResolved: 15.05.2021 15:48