Alle karttjenester

Status: Valid
Updated: 14.04.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 14.04.2020 00:00

Effective date: 14.04.2020 00:00

The alert message:

Vår karttjenester er for tiden utilgjengelige via https://kart.miljodirektoratet.no