Kulturminner - Kulturminner WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/11/2019 8:25:00 AM

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Type: Ikke satt

Alert date: 11/11/2019

Effective date: 11/11/2019

The alert message: Tjenesten er nede pga. problemer med vår databaseserver.