Kulturminner WMS og REST

Status: Retired
Updated: 08.02.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Scheduled downtime

Alert date: 16.12.2021 11:38

Effective date: 16.12.2021 16:00

The alert message:

https://kart.ra.no/arcgis/services/Distribusjon/Kulturminner20180301 og øvrige karttjenester fra Riksantikvaren blir tatt ned midlertidig pga. oppdatering 16.des mellom kl. 16.00 og kl.22.00: Systemet vil ha nedetid ca 1 time.

DateResolved: 16.12.2021 22:00