Kulturminner - Kulturminner WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/3/2019 3:37:47 PM

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Type: Ikke satt

Alert date: 03/10/2019

Effective date: 03/10/2019

The alert message: Tjenesten kan oppleves tregere enn vanlig. Vi jobber med å rette problemene.