NGU - nedetid karttjenester

Status: Valid
Updated: 06.11.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Scheduled downtime

Alert date: 06.11.2019 00:00

Effective date: 10.11.2019 00:00

The alert message:

Pga programvareoppdatering tas flere tjenester ned,
Dette inkluderer:
BrønnReg - Registrering av grunnvann- og energi-brønner
Selvbetjent nedlasting av geologiske data
Dette kan også påvirke kartinnsyn og underliggende tjenester.
WMS-tjenester skal fungere som normalt, med noen unntak for egenskap-spørringer.
Ved spørsmål - wmsdrift@ngu.no