navn

Status: Retired
Updated: 25.12.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Discontinued test dataset

Alert date: 25.12.2019 00:00

Effective date: 25.12.2019 00:00

The alert message:

Test-datasettet avvikles da det ordinære datasettet med ny administrativ inndeling gjeldene fra 1.1.2020 er tilgjengelig.