Geovekst

Status: Valid
Updated: 06.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Alert date: 06.06.2024 11:50

Effective date: 06.06.2024 12:00

The alert message:

Det er lagt ut ny utgave av FKB-Grønnstruktur – Klassenavn
Dette fordi vi fant feil i SLD. Det er rettet og inkludert nå klasse_navn = ‘utnyttet’ og ikke bare ‘greyArea’.
I WMS'en har dette vært riktig hele tiden.