Alle Riksantikvarens karttjenester er nede

Status: Retired
Updated: 09.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 09.03.2022 08:58

Effective date: 09.03.2022 08:58

The alert message:

Alle tjenester er nede. Det jobbes med å løse problemet.

DateResolved: 09.03.2022 10:15