Alle tjenester (visning, beregning og nedlastning)

Status: Retired
Updated: 25.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 24.03.2022 09:12

Effective date: 24.03.2022 09:12

The alert message:

Mange av våre tjenester er utilgjengelige på grunn av en feilsituasjon. NIBIO jobber med å identifisere og løse problemet. Problemene oppstod ca. kl. 08.10. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

DateResolved: 25.03.2022 08:00