Geonorge

Status: Retired
Updated: 18.11.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Temporary operational problems

Alert date: 18.11.2021 13:30

Effective date: 18.11.2021 13:30

The alert message:

Geonorge sine hovedsider er midlertidig nede. Kartkatalogen og registrene er oppe, men nedlastning fungerer ikke. Vi jobber med å utbedre feilen.

DateResolved: 18.11.2021 19:55

Summary:

Systemet er operativt igjen. Vi beklager ulempene dette har medført.