Geonorge

Status: Valid
Updated: 16.09.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Status message

Alert date: 16.09.2019 00:00

Effective date: 16.12.2019 00:00

The alert message:

Geonorge kan ha noe ustabilitet i dag fra klokka 07.45 og utover grunnet oppdatering til ny versjon.