Kart- og nedlastingstjenester fra NGU

Status: Valid
Updated: 06.11.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Scheduled downtime

Alert date: 06.11.2019 00:00

Effective date: 10.11.2019 00:00

The alert message:

Pga programvareoppdatering vil flere kart- og nedlastingstjenester i perioden 8-17 søndag 10. november, være utilgjengelig. De fleste WMS-tjenester vil fortsatt fungere (GetMap), men noen lenker videre inn i egenskap-spørringer (GetFeatureInfo) vil fungere i varierende grad.

Selvbetjent nedlasting, både av filer og brukerspesifiserte bestillinger, vil også være berørt.
Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no