Kart- og nedlastingstjenester fra NGU

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/6/2019 4:17:50 PM

Details operations alert

Alert type: Scheduled downtime

Type: Ikke satt

Alert date: 06/11/2019

Effective date: 10/11/2019

The alert message: Pga programvareoppdatering vil flere kart- og nedlastingstjenester i perioden 8-17 søndag 10. november, være utilgjengelig. De fleste WMS-tjenester vil fortsatt fungere (GetMap), men noen lenker videre inn i egenskap-spørringer (GetFeatureInfo) vil fungere i varierende grad. Selvbetjent nedlasting, både av filer og brukerspesifiserte bestillinger, vil også være berørt. Ved spørsmål, ta kontakt med wmsdrift@ngu.no