Navigasjonsinstallasjoner WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 9/23/2016 1:24:41 PM

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WFS

Alert date: 23/09/2016

Effective date: 23/12/2016

The alert message: Pga. utfordringer med oppsett av ny WFS-tjeneste for navigasjonsinstallasjoner, vil gjeldende URL gjelde inntil videre: https://nfs.kystverket.no/arcgis/services/nfs/NFSSistOperativ/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS