Navigasjonsinstallasjoner WFS

Status: Retired
Updated: 23.09.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WFS

Alert date: 23.09.2016 00:00

Effective date: 23.12.2016 00:00

The alert message:

Pga. utfordringer med oppsett av ny WFS-tjeneste for navigasjonsinstallasjoner, vil gjeldende URL gjelde inntil videre: https://nfs.kystverket.no/arcgis/services/nfs/NFSSistOperativ/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS