Navigasjonsinstallasjoner WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/31/2016 10:59:35 PM

Details service alert

Alert type: Ny tjeneste

Type: OGC:WFS

Alert date: 31/08/2016

Effective date: 15/09/2016

The alert message: Ny WFS for Navigasjonsinstallasjoner. NB! Tjenesten ble meldt til Kartverket 1. juli 2016