Nature types - Naturbase WMS

Status: Retired
Updated: 11.01.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed Url

Type: OGC:WMS

Alert date: 11.01.2019 00:00

Effective date: 25.01.2019 00:00

The alert message:

Tjenesten endrer navn til naturtyper_hb13.
Ny adresse: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_hb13/MapServer/WMSServer

Den gamle tjenesten vil fungere fram til 01.03.2019, men innholdet vil ikke lenger bli oppdatert