Nature types - Naturbase WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/11/2019 10:06:36 AM

Details service alert

Alert type: Changed Url

Type: OGC:WMS

Alert date: 11/01/2019

Effective date: 25/01/2019

The alert message: Tjenesten endrer navn til naturtyper_hb13. Ny adresse: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_hb13/MapServer/WMSServer Den gamle tjenesten vil fungere fram til 01.03.2019, men innholdet vil ikke lenger bli oppdatert