Naturtyper - KU-verdi

Status: Retired
Updated: 21.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: W3C:REST

Alert date: 21.04.2022 13:56

Effective date: 21.04.2022 13:56

The alert message:

Nytt datasett som viser naturtypelokaliteter fordelt på verdikategorier i henhold til verdsettingskriteriene i veilederen M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø.