Naturtyper - Elvedelta

Status: Valid
Updated: 29.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: W3C:REST

Alert date: 29.09.2023 10:07

Effective date: 29.12.2023 10:07

The alert message:

Naturtyper - Elvedelta omfatter de fleste elvedelta større enn 250 daa i Norge. Svalbard er ikke inkludert. Utgangspunktet er Elvedeltabasen, som ble etablert av Direktoratet for naturforvaltning i 1999, og som har vært publisert på nettstedet elvedelta.no. Etablering som geografisk datasett erstatter denne publiseringen.