Nasjonalt register over luftfartshindre WMS

Status: Retired
Updated: 10.10.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority