N5000 Map Data

Status: Retired
Updated: 16.12.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New administrative divisions

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 16.12.2019 00:00

Effective date: 16.12.2019 00:00

The alert message:

Datasettet er tilgjengelig i henhold til ny administrativ inndeling gjeldene fra 1.1.2020 som følge av kommune- og regionsreformen. Dette gjelder både innhold i datasettet og inndeling ved distribusjon.