N50 Map Data

Status: Valid
Updated: 12.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 12.09.2023 20:26

Effective date: 20.11.2023 20:26

The alert message:

Ny produktspesifikasjon for N50 Kartdata. Denne ligger tilgjengelig på Geonorge under N50 Kartdata - vis produktspesifikasjon - forslag
Data i henhold til ny produktspesifikasjon leveres fra 20. november 2023