N1000 Map Data

Status: Valid
Updated: 27.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 27.11.2023 08:18

Effective date: 09.01.2024 08:18

The alert message:

OPPDATERING: Forsinkelser i leveranse. Ny produktspesifikasjon for N1000 Kartdata. Denne ligger tilgjengelig på Geonorge under N1000 Kartdata - vis produktspesifikasjon - forslag
Data i henhold til ny produktspesifikasjon vil tilrettelegges fortløpende i perioden fredag 5. januar til 9. januar. Fullstendig leveranse vil ligge klar fra og med 9. januar