N100 Map data

Status: Valid
Updated: 20.12.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 27.11.2023 07:56

Effective date: 30.01.2024 07:56

The alert message:

OPPDATERING 20.12.2023: Forsinkelser i leveranse. Ny produktspesifikasjon for N100 Kartdata. Denne ligger tilgjengelig på Geonorge under N100 Kartdata - vis produktspesifikasjon - forslag
Data i henhold til ny produktspesifikasjon vil leveres fra  30. januar 2024