Mineralressurser: industrimineral, naturstein og metaller

Status: Retired
Updated: 06.07.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Errors in data

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 06.07.2021 00:00

Effective date: 06.07.2021 00:00

The alert message:

Det er oppdaget at det i en periode dessverre har vært feil i dataleveransen av datasett Mineralressurser (industrimineral, naturstein og metaller). Feilen har vært at arealavgrensninger på forekomst, prospekt og registrering ikke har blitt med i dataleveransen. Dette har nå blitt rettet opp, og det er laget nye ferdigprosesserte filer for mineralressurser. Vi anbefaler derfor å laste ned data på nytt for å få riktig innhold.