Mineralressurser; industrimineral, naturstein og metaller

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/4/2020 3:11:30 PM

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 04/12/2020

Effective date: 04/12/2020

The alert message: Datasett og dataleveranse har endret innhold i henhold til ny versjon av UML-modell. Mineralressursdataene inneholder både areal- og punktoppføringer for alle tre grupper. Datasettet har samtidig endret navn fra tidligere kalt 'Mineralressurser - areal og verdivurdering' til 'Mineralressurser; industrimineral, naturstein og metaller'. Dette datasettet erstatter tidligere datasett og metadataoppføring for 'Mineralressurser' - som nå blir fjernet.