Mineralressurser; industrimineral, naturstein og metaller

Status: Retired
Updated: 04.12.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 04.12.2020 00:00

Effective date: 04.12.2020 00:00

The alert message:

Datasett og dataleveranse har endret innhold i henhold til ny versjon av UML-modell. Mineralressursdataene inneholder både areal- og punktoppføringer for alle tre grupper. Datasettet har samtidig endret navn fra tidligere kalt 'Mineralressurser - areal og verdivurdering' til 'Mineralressurser; industrimineral, naturstein og metaller'.
Dette datasettet erstatter tidligere datasett og metadataoppføring for 'Mineralressurser' - som nå blir fjernet.