Miljøregisteringer i skog

Status: Retired
Updated: 05.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 05.03.2021 00:00

Effective date: 05.06.2021 00:00

The alert message:

På grunn av overgang til Sbase2 er data knyttet til miljøregisteringer i skog (livsmiljøer og nøkkelbiotoper) nå tilgjengelig i vår nye wms-tjeneste Miljøregistreringer i skog.