Metals WMS

Status: Retired
Updated: 18.10.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 18.10.2021 14:07

Effective date: 18.10.2021 14:07

The alert message:

Tjenesten MetallerWMS2 erstatter MetallerWMS. MetallerWMS2 viser både areal- og punktoppføringer for metaller. Datasettet gir en oversikt over dokumenterte forekomster, prospektive områder, registreringer hvor det er observert og/eller analysert forhøyede verdier av økonomisk interessante mineraler og provinser. De dokumenterte forekomstene inneholder en vurdering av offentlig betydning.