Matrikkelkart WMS

Status: Retired
Updated: 15.12.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 15.12.2020 00:00

Effective date: 15.12.2020 00:00

The alert message:

Atkomst er et nytt hovedlag i WMS-en.
En adresse kan ha et (generelt) eller to punkt (sommer-vinteratkomst) koblet til seg som angir atkomst, der adressepunktet er utilstrekkelig, f.eks til vegløse hytter.
(Tidligere varslingsdato 3/7-20)