Matrikkelkart WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/15/2020 3:33:22 PM

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 15/12/2020

Effective date: 15/12/2020

The alert message: Atkomst er et nytt hovedlag i WMS-en. En adresse kan ha et (generelt) eller to punkt (sommer-vinteratkomst) koblet til seg som angir atkomst, der adressepunktet er utilstrekkelig, f.eks til vegløse hytter. (Tidligere varslingsdato 3/7-20)