Matrikkelens GeointegrasjonsAPI

Status: Retired
Updated: 13.02.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret datainnhold

Type: W3C:WS

Alert date: 13.02.2017 00:00

Effective date: 01.06.2017 00:00

The alert message:

Skjermingsverdige bygningsinformasjon vil bli "filtrert bort" fra kartverkets IKT-tjenester over matrikkeldata. Det leveres da bare bygningsnummer, ev endringsløpenummer, koordinater og referanse til adresse og matrikkelenhet på de skjermingsverdige bygningstypene.

Virksomheter må søke særskilt for å få tilgang til slik informasjon om skjermingsverdige bygningstyper.
Se: http://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/skjermingsverdige-bygningstyper/